Kết quả của WLTP có tương ứng với thực tế không?

Quy trình thử nghiệm tiêu chuẩn mới WLTP cung cấp các giá trị thực tế hơn so với NEDC (Quy trình lái xe châu Âu mới), đã có hiệu lực từ năm 1992. Tuy nhiên, các kết quả của WLTP cũng được xác định trong phòng thí nghiệm trong các điều kiện thử nghiệm xác định để chúng có thể tái thử nghiệm và cho phép so sánh giữa các phương tiện cá nhân và của nhà sản xuất. Các yếu tố khác nhau như phong cách lái xe, điều kiện giao thông, địa hình, tốc độ, mức độ sử dụng tiện ích/ người không sử dụng xe thường xuyên, nhiệt độ bên ngoài, số lượng hành khách, tải trọng xe và lựa chọn chế độ lái (ví dụ: “Thể thao”) có thể ảnh hưởng đến phạm vi thực tế.

Có thể bạn muốn biết