Mức giá của Taycan?

Tại Việt Nam, Porsche chính thức công bố giá bán tiêu chuẩn của dòng xe Taycan như sau:
Taycan 4S: 5.720.000.000 Việt Nam đồng*
Tayan Turbo: 7.960.000.000 Việt Nam đồng*
Taycan Turbo S: 9.550.000.000 Việt Nam đồng*
*Giá tiêu chuẩn bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ địa phương  

Có thể bạn muốn biết