Porsche có cung cấp sạc không dây không? Dự kiến khi nào mới đưa giải pháp này vào sử dụng?

Porsche đang tiếp tục nghiên cứu giải pháp sạc không dây vì đây là một chức năng tiện lợi. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể đưa ra một thời điểm cụ thể để giới thiệu giải pháp sạc này.

Có thể bạn muốn biết