Taycan có an toàn khi di chuyển trong điều kiện trời mưa hay ngập lụt không?

Không có sự khác nhau nào giữa Taycan và những xe sử dụng động cơ đốt trong khi di chuyển trong điều kiện ẩm ướt hoặc ngập lụt.

Có thể bạn muốn biết