Taycan có khả năng tự lái không?

Taycan chưa có bất kỳ chức năng lái xe hoàn toàn tự động nào. Đối với những người lái xe Porsche, việc tự mình lái xe là trọng tâm.

Có thể bạn muốn biết