Taycan sẽ chia sẻ dây chuyền sản xuất với mẫu xe nào?

Nền tảng sản xuất của Taycan sẽ được chia sẻ với Macan.

Có thể bạn muốn biết