Vòng đời của pin như thế nào?

Porsche đã đầu tư nhiều năm để phát triển hệ thống pin hiện đại và mạnh mẽ bao gồm hệ thống quản lý nhiệt. Hệ thống pin được cấu tạo từ rất nhiều mô-đun. Vì vậy, trong trường hợp cần thiết, chúng ta có thể thay thế từng phần mà không cần thay toàn bộ hệ thống. Điều này giúp cho chi phí sửa chữa thấp hơn.

Có thể bạn muốn biết