Thể lệ và điều khoản cuộc thi “Đặt câu hỏi về dòng xe Taycan”

 1. Tên cuộc thi: “Đặt câu hỏi về dòng xe Taycan”
 2. Đối tượng tham gia: Tất cả người tham gia đặt câu hỏi về dòng xe Taycan tại trang web: https://taycan.porsche-vietnam.vn/ và đồng ý để Ban tổ chức (BTC) sử dụng thông tin cá nhân nhằm thực hiện việc công bố giải thưởng và phục vụ cuộc thi.
 3. Thời gian tham gia: 19.09 – 05.10.2020
 4. Thời gian công bố kết quả: 20.10.2020
 5. Cách thức tham gia
  • Người tham gia đặt câu hỏi về dòng xe Taycan trên trang web: https://taycan.porsche-vietnam.vn/
  • Điền thông tin cá nhân hợp lệ và đồng ý với Thể lệ và điều khoản cuộc thi trong văn bản này.
 6. Điều kiện cho một lượt tham gia hợp lệ
  • Người tham gia đặt câu hỏi về Porsche Taycan và điền thông tin cá nhân theo yêu cầu trên trang web của cuộc thi.
  • Mỗi người tham gia có thể tham gia không giới hạn số lần với thông tin cá nhân đã đăng ký với BTC.
  • Thông tin cá nhân của người tham gia cần chính xác. Trong trường hợp BTC không liên lạc được với người tham gia quá 02 (hai) lần theo thông tin cá nhân người tham gia cung cấp, BTC có quyền huỷ kết quả của người tham gia.
  • Trường hợp người tham gia là người chiến thắng nhưng BTC không thể liên lạc theo thông tin cá nhân đã được cung cấp, BTC có quyền xác định lại người chiến thắng theo cách thức xác định người thắng giải trong Điều 7.
  • Thời gian tham gia cuộc thi trong thời gian quy định
 7. Cơ cấu giải thưởng: BTC sẽ chọn ra người thắng cuộc với những tiêu chí sau:
  • 10 (mười) người tham gia với câu hỏi được nhiều người cùng quan tâm nhất và tham gia sớm nhất được BTC xác định là người chiến thắng cuộc thi.
  • Quyết định công bố người thắng giải và quyết định trao thưởng của BTC là quyết định cuối cùng.
  • Cách thức trao giải: theo đường bưu điện
 8. Số lượng giải thưởng: 10
 9. Giải thưởng: Sản phẩm thuộc Bộ sưu tập thời trang của Porsche