Liệu Mission E Cross Turismo có được đưa vào sản xuất?

Tiếp sau Taycan, Mission E Cross Turismo sẽ được đưa vào dây chuyền sản xuất và là mẫu xe điện tiếp theo của Porsche. Tuy nhiên, thời điểm ra mắt vẫn chưa được xác nhận.

Có thể bạn muốn biết