Người đi đường vãng lai có thể rút phích cắm của Taycan khi đang sạc tại điểm sạc công cộng không?

Không. Khi sạc kết nối với cổng sạc, phích cắm tự động phát hiện phương tiện và khóa cả xe cũng như trụ sạc. Dây sạc đảm bảo chống ngắt kết nối và Taycan sẽ không thể bị đánh cắp.

Có thể bạn muốn biết