Pin của Taycan nặng bao nhiêu kg?

Tính cả khung chịu lực va chạm, tổ hợp pin nặng khoảng 630 kg. Nếu không có khung chịu lực va chạm, trọng lượng pin xấp xỉ 450 kg.

Có thể bạn muốn biết