Tại sao Taycan lại có phiên bản “Turbo”?

Từ “Turbo” gắn liền với tên gọi của những phiên bản hiệu suất cao hàng đầu trong danh mục các dòng xe của Porsche. Vì vậy, Porsche vẫn tiếp tục sử dụng từ này để đặt tên cho các phiên bản hiệu suất cao của dòng xe thuần điện Taycan là Taycan Turbo và Taycan Turbo S.

Có thể bạn muốn biết